Turnike Sistemleri

Turnike sistemleri kısaca geçiş güvenliği sağlamak için kurulan sistemlerdir. Bina veya bina dışı ortamlarda belli noktalardan kontrollü geçiş sağlamak üzere kurulur.

Turnikeler 3 gruba ayrılır. VIP / Engelli, Bel tipi (yarım boy), Boy tipi. Boy tipi turnikeler güvenliğin yüksek öncelikli olduğu noktalarda kullanılır.

Bel tipi turnikeler fabrika girişleri ,bina içi geçiş noktaları, yemekhane gibi alanlara kurulur.

Turnike sistemi üzerine bağlanan kart okuma ya da biyometrik tanıma sistemleri ile entegre çalışır.

Kart okuma ya da biyometrik tanıma terminali gerekli kontrolleri yaparak turnikenin açılması sağlar.

Bu kontroler kartın yetkisin olup olmadığı, personelin işten ayrılıp ayrılmadığı veya antipassback uygulamasına bağlı kontrollerdir.

Okuma sonrasında turnikeden giriş / çıkış sayıları belirlenir.


Turnike için dikkat edilecek husular

  1. Engelli geçişi olup olmayacağı
  2. Güvenlik önceliği
  3. Özellikle bina içi kuruluşlarda acil durum çıkışı olup olmadığı. Acil durum çıkışı yoksa düşen kol özelliği olan turnikeler tercih edilmelidir.
  4. Acil durum bağlantısı yapılması


Turnike modelleri hakkında bilgi almak için ürünler sayfamızı ziyaret ediniz.