PDKS - Personel Devam Kontrol Sistemi

BARDESPBS Personel Bilgi Sistemi

Genel Özellikler

 • Oracle®  – MS SQL Server® – Interbase® veritabanları ile uyum
 • Data erişimi ve Program kullanımı yetkilendirme
 • BARDES Access, Turnike, Yemekhane ve Ziyaretçi sistemleri ile entegrasyon
 • Tanımlanabilir rapor yapısı
 • Text tabanlı veya veri tabanı üzerinden Personel ve Bordro Programları ile Entegrasyon

Sistem Gereksinimleri

 • Kart okuyucu Terminal
 • Proximity / Barkod / Manyetik Parmak İzi
 • Veri Tabanı
 • Haberleşme Yazılımı
 • Puantaj Değerlendirme Yazılımı

Çalışma Düzeni

Bilindiği gibi günümüz Türkiye’ sinde farklı kuruluşları kendilerine özgü farklı çalışma şekillerine sahiptirler.  Programın paremetrik yapısı sayesinde tüm çalışma şekilleri çok rahat ve pratik şekilde uygulanabilmektedir.

Çalışma düzenleri olarak 3 farklı şekilde tanımlama yapılabilir.

 1. Serbest (Esnek) çalışma düzeni
 2. Kısıtlı çalışma düzeni
 3. Alternatif vardiya düzeni

 Ayrıca yeni iş kanununa uygun çalışma şekilleri de çok kolay bir şekilde uygulanabilmektedir.

Uygulama;

 • Personel işe geliş ve gidişlerde,  mevcut kimlik kartını kart basma cihazlarına okutur.
 • Okutulan kart hareketleri sistem “ON- Line” olarak haberleşiyorsa anında database’ e aktarılır.
 • Eğer sistem “OFF – Line” olarak haberleşiyorsa kullanıcı kendisi, bilgi toplama programıyla kart hareketlerini database’ e aktarır.
 • Personele ait saatlik ya da günlük izin bilgileri kullanıcı tarafından programa işlenir. İstenirse izin çeşitlerine göre neden kartları hazırlanarak bu kartların izine çıkışlarda cihaza okutulması sağlanır ve böylelikle okutulan izin kartları otomatik olarak programa gelir.
 • Daha sonra günlük ya da haftalık olarak puantaj hesaplamaları yaptırılır.
 • Kullanıcı isterse sicil, departman ya da posta bazında istatistik raporlamalar yapabilir. (Fazla Mesai, Devamsızlık, İzin Listesi vs.)
 • İstenilen zamanlarda aylık puantaj hesaplatılarak toplam bazda raporlamalar ya da mevcut bordro programına aktarım yapılabilir. (Ay içerisinde işten ayrılanlar ya da ay sonunda puantaj değerlerinin bordroya transferi “Link, Eta, Logo, SPA ya da Özel bordro yazılımları vs.)

Yapısal Özellikler;

 • Her kuruluşa göre, parametrik olarak kurulum yapılabilmektedir. İsterse kullanıcı, kendisi de yeni çalışma şekillerine göre parametrik olarak eklemeler yapabilir.
 • Kuruluşta ilk adım olarak “Çalışma Türleri” nin (Normal Çalışma, Devamsızlık, Fazla Mesai, İzin çeşitleri vs.) tanımlası yapılır.
 • Firma bünyesindeki mevcut vardiya düzenleri oluşturulur.
 • Her farklı çalışma grubu için postalar oluşturulur.
 • Bir yıllık çalışma takvimi oluşturularak vardiya çizelgesi meydana getirilir.
 • Personel bilgilerinden kişilerin çalışacağı gruplara göre posta kodu tanımlamaları yapılır.
 • Aynı zamanda personel’ in fazla mesai alıp almayacağı gibi tanımlamalar da personel bilgilerinden yapılır.

Avantajlar;

Çalışma şekillerine uygun olarak 3 farklı şekilde kuruluş yapılabilmekle beraber aynı anda bu 3 farklı çalışma şekli de uygulanabilmektedir. Örneğin;

 • Serbest (Esnek) çalışma şekli ; Herhangi bir vardiya başlama ya da bitiş saatinin belli olmadığı durumlarda kişinin günün hangi saatinde gelirse gelsin geldiği saatten itibaren çalışması gerek süre kadar “Normal Çalışma”, fazlası “Fazla Mesai”, eksik kadar süre “Devamsızlık” olarak hesaplanır.
 • Kısıtlı Çalışma şekli; Vardiyanın başlama ve bitiş saatinin belli olduğu durumlarda oluşturulan çalışma şekilleri olmakla beraber aynı zamanda bir döngü söz konusuysa bu döngü de gruplar şeklinde kolaylıkla oluşturulabilmektedir. Fakat grup değişkliği söz konusu olduğunda kullanıcı manuel olarak bu değişikliği yapmak zorundadır.
 • Alternatif vardiya düzeni; Kimin hangi vardiyaya ne zaman geleceğinin belli olmadığı durumlarda kişinin giriş ve çıkışına göre program otomatik olarak vardiyasını belirlemektedir. Kullanıcının manuel müdahalesine gerek yoktur.

 Excel ortamından yeni personel kayıtlarının aktarılması veya mevcut kayıtların güncellenmesi, vardiya değişiklikleri ve izin girişlerinin aktarılması. Aynı zamanda programdan alınan her türlü rapor excel ortamına ya da text olarak dışarıya import edilir.